Persondatapolitik

Jeg indsamler, behandler og opbevarer dine persondata på sikker og forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende lovgivning. Denne persondatapolitik redegør for hvorfor og hvordan dine data behandles. Jeg behandler kun persondata som er relevant og nødvendig, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Som autoriseret psykolog har jeg journalpligt og opbevaringspligt samt følger psykologloven.

Jeg beder dig give samtykke til at stille relevante persondata til rådighed, og jeg oplyser dig om hvilke data og til hvilke formål. Du modtager også oplysninger herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Hvis jeg udveksler data om dig med andre, f.eks. forsikringsselskab eller samarbejdspartner, sker dette altid efter aftale med dig og med dit samtykke.

For at følge gældende lovgivning indsamles følgende data ved påbegyndelse af behandlingsforløb:

  • Fulde navn
  • CPR-nr
  • Adresse
  • Postnr. og by
  • Telefonnr.
  • E-mail adresse
  • Årsag til henvendelse
  • Dato og underskrift

For sikker SMS kommunikation brug den gratis og krypterede app Signal.

Sker der relevante ændringer i dine data, beder jeg dig oplyse dette. Dine persondata indsamles og opbevares til behandlingsmæssigt formål, og jeg registrerer kun data om dig der er relevant og nødvendig. Dine data sælges ikke videre eller bruges til reklamemæssige formål.

Dine persondata opbevares beskyttet og fortroligt. Jeg behandler alle henvendelser fortroligt, og jeg er underlagt tavshedspligt. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, og jeg arbejder i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data jeg har registeret om dig og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Desuden har du ret til at få aktindsigt i den journal jeg fører. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod databehandlingen, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Kontaktoplysninger
Psykolog Christian Nyholm
Tlf.nr.: 40 45 80 21
Mail: [email protected]
Peder Skrams Gade 1, kld., th.
1054 København K