Terapi

Jeg har en baggrund indenfor kognitiv adfærdsterapi, og jeg har en toårig specialistuddannelse i acceptance and commitment terapi, som er en nyere gren indenfor kognitiv adfærdsterapi. Jeg har også en efteruddannelse i meditationsbaseret stressreduktion. Jeg tilpasser altid terapiforløbet til den enkelte klients problemstilling, behov og personlighed. Mine forskellige terapeutiske tilgange gør, at jeg kan anskue din problemstilling ud fra flere vinkler, og sikre det bedste forløb til dig.

Kognitiv adfærdsterapi
Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, hvor man fokuserer på hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger spiller sammen. Her er et løsningsorienteret, og primært fremadrettet fokus, som tager udgangspunkt i dine aktuelle problemer. I de første par sessioner bruger vi tid på grundigt at identificere problemet, og på at finde evt. andre problematikker som spiller ind.

Vi arbejder med at ændre uhensigtsmæssige måder at tænke og handle på, og med grundlæggende antagelser om dig selv. Igennem forløbet bliver ud bedre til selv at benytte de kognitive værktøjer, og til sidst i forløbet arbejder vi med tilbagefaldsforebyggelse.

Acceptance and commitment terapi (ACT)
Jeg er ved at tage en specialistuddannelse i acceptance and commitment terapi (ACT), bl.a fordi der her er et menneskesyn som passer godt overens med mine værdier. ACT er en moderne udvikling indenfor kognitiv adfærdsterapi, og er baseret på relational frame theory. Indenfor ACT ser man problemer og smerte som en naturlig og uløselig del af det at være menneske. Ofte bidrager vores forsøg på at kontrollere eller holde ubehaget væk, til at gøre problemet værre. Vi ender med at står med både problemet, samt kampen med at holde ubehaget væk.

I ACT arbejder vi med værdier, og det som er vigtigt for dig. Vi lokaliserer uhensigtsmæssig oplevelsesorienteret undgåelse med henblik på at øge psykologisk fleksibilitet. Mindfulness er en central del af ACT. Der fokuseres på at være tilstede i nuet med det som er, og med at bevæge sig imod værdibaserede handlinger.

Meditationsbaseret stressreduktion
Jeg har også en efteruddannelse i meditationsbaseret stressreduktion, da stress er en voksende udfordring for mange mennesker. Her arbejdes med både krop, psyke og sociale relationer for at sikre en helhedsorienteret tilgang til din stress. Gennem øvelser og meditation lærer du nye strategier til at håndtere stress.

Sessioner
Til den første session taler vi om hvad du gerne vil arbejde med, og hvad du har af ønsker og mål for forløbet. Her får jeg et grundlæggende indblik i dig og din problemstilling, og der er god mulighed til at du kan stille spørgsmål. Noget af det vigtigste for et godt terapiforløb er, at klient og psykolog har en åben og tillidsfuld relation. Derfor er det vigtigt at man finder en psykolog man har en god kontakt med.

Hvor mange sessioner der er brug for er meget individuelt og afhænger af forskellige faktorer som problemets natur, målsætningen for forløbet, klientens fremskridt m.m. Jeg anbefaler at man de første par gange i starten af forløbet mødes én gang om ugen.

Hjemmearbejde
Jeg stiller ofte hjemmeopgaver i form af bevidsthedsskabende øvelser eller eksperimenter som der arbejdes med mellem sessionerne. Det er et vigtigt element til at du på egen hånd få erfaringer med metoderne, og skridt for skridt mestre dit problem.